خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
21 October 2023 10:54:41 AM

اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در ارزیابی عملکرد سال 1401 معاونت های غذا و دارو در بین دانشگاههای هم تراز توانست رتبه دوم را کسب کند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
کسب رتبه برتر معاونت غذا و داروی دانشگاه در ارزیابی عملکرد معاونت‌های غذا و دارو کشور
Monday 17 th October 2022

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد, معاونت غذا و دارو
تلفن: 051-57221919
فکس: 051-57221919
پست الکترونیک: FDA-Office@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس