خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
4 November 2023 11:33:55 AM

رنگ یکی از ویژگیهای مهم ارگانولپتیکی است که با کیفیت کلی غذا مرتبط است و تاثیر مستقیمی بر پذیرش مصرف کنندگان و انتخاب غذا دارد. رنگ ها در مواد غذایی می توانند بصورت طبیعی از خود ماده غذایی باشند و یا توسط تولید کننده با اهداف مختلف وارد ترکیب یک ماده غذایی شوند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
کسب موفقیت  در آزمون های مهارت آزمایی در سال 1401 توسط اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو
Monday 10 th July 2023
کارگاه آموزشی "نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور"
کارگاه آموزشی "نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور" برگزار شد.
Tuesday 4 th July 2023
برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با نحوه ممیزی واحدهای تولیدی وتکمیل چک لیست PRPs"
Sunday 25 th June 2023
روز جهانی ایمنی مواد غذایی 2023
Sunday 28 th May 2023
حدود پنج هزار آزمون بر روی نمونه‌های دریافتی انجام شده است
رئيس اداره آزمايشگاه کنترل غذا و دارو:
Wednesday 19 th April 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد, معاونت غذا و دارو
تلفن: 051-57221919
فکس: 051-57221919
پست الکترونیک: FDA-Office@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس