خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
3 January 2024 09:20:29 AM

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه ها در سال 1402 مبنی بر پایش آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو دانشگاه های قطب 9 بر اساس استاندارد ایزو 17025 و GLP در روز شنبه مورخ 9 دیماه 1402 تعداد 2 نفر از کارشناسان خبره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به گناباد اعزام شدند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
دكتر نگار شفاعی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه منصوب شد
Tuesday 30 th January 2024
بازدید کارشناسان آزمایشگاه قطب از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو
بازدید کارشناسان آزمایشگاه قطب از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو
Wednesday 3 rd January 2024
برگزاری آزمون الزامات كلي براي آزمون هاي ميكروبيولوژي بر اساس استاندارد 9899
آزمون الزامات كلي براي آزمون هاي ميكروبيولوژي بر اساس استاندارد 9899
Saturday 23 rd December 2023
احتیاط در مصرف رنگهای خوراکی
پمفلت آموزشی
Saturday 4 th November 2023
برنامه رادیویی-رادیو سلامت سالمندان
هفته پیشگیری از مسمومیتها
Wednesday 1 st November 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد, معاونت غذا و دارو
تلفن: 051-57221919
فکس: 051-57221919
پست الکترونیک: FDA-Office@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس