خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
21 October 2023 10:54:41 AM

اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در ارزیابی عملکرد سال 1401 معاونت های غذا و دارو در بین دانشگاههای هم تراز توانست رتبه دوم را کسب کند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
روز جهانی ایمنی مواد غذایی 2023
Sunday 28 th May 2023
حدود پنج هزار آزمون بر روی نمونه‌های دریافتی انجام شده است
رئيس اداره آزمايشگاه کنترل غذا و دارو:
Wednesday 19 th April 2023
کسب موفقیت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در آزمون‌های مهارت آزمایی
Tuesday 4 th April 2023
نکاتی مهم درمورد استفاده از شوینده ها درمنزل
Monday 13 th March 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد, معاونت غذا و دارو
تلفن: 051-57221919
فکس: 051-57221919
پست الکترونیک: FDA-Office@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس