خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
4 November 2023 11:33:55 AM

رنگ یکی از ویژگیهای مهم ارگانولپتیکی است که با کیفیت کلی غذا مرتبط است و تاثیر مستقیمی بر پذیرش مصرف کنندگان و انتخاب غذا دارد. رنگ ها در مواد غذایی می توانند بصورت طبیعی از خود ماده غذایی باشند و یا توسط تولید کننده با اهداف مختلف وارد ترکیب یک ماده غذایی شوند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
احتیاط در مصرف رنگهای خوراکی
پمفلت آموزشی
Saturday 4 th November 2023
برنامه رادیویی-رادیو سلامت سالمندان
هفته پیشگیری از مسمومیتها
Wednesday 1 st November 2023
پذیرش و ارائه دو مقاله در اولین کنگره ایمنی غذا و دارو
پذیرش و ارائه دو مقاله در اولین کنگره ایمنی غذا و دارو
Saturday 28 th October 2023
با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم.
هفته پیشگیری از مسمومیتها
Wednesday 25 th October 2023
برگزاری آزمون الکترونیکی دوره آموزشی شناسایی و شمارش اشرشیاکلی در مواد غذایی
آزمون الکترونیکی دوره آموزشی شناسایی و شمارش اشرشیاکلی در مواد غذایی
Wednesday 25 th October 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد, معاونت غذا و دارو
تلفن: 051-57221919
فکس: 051-57221919
پست الکترونیک: FDA-Office@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس