انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۴:۳۰ قبل از ظهر
معرفی مراکزاطلاع رسانی داروها وسموم - پیشگیری از مسمومیت ها
پیشگیری ازمسمومیت با جانواران وحشی
مسمومیت با مونوکسیدکربن
نامگذاری روزهای هفته پیشگیری از مسمومیت هادر سال ۱۴۰۱
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس