پروانه بهداشتی ساخت

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۲:۲۰ قبل از ظهر

♦♦ پروانه ساخت :

به مدرکی اطلاق می‌شود که برای هر محصول با ترکیب، میزان مواد اولیه  و ویژگی‌های معین فرمول ساخت تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو صادر می‌گردد.
این مدرک مجوز نهایی وزارت بهداشت برای تولید فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و هر کالای دارای پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف می‌باشد.

◊راهنمای تکمیل فرم های پروانه ساخت

◊اشتباهات پر تکرار در لیبل ها و فرم ها

◊تحویل لوح فشرده حاوی فایل اکسل تکمیل شده اجزاء خواسته شده:

 ++++فایل اکسل اجزاء خواسته شده++++

◊آشنایی با نشانگر رنگی تغذیه ای

◊آشنایی با قوانین و مفاهیم محصولات تراریخته

 

◊◊◊ صدور/تمدید پروانه ساخت ◊◊◊

◊◊◊ مدارک لازم جهت صدور/تمدید پروانه ساخت  
۱ فرم روکش فرم شماره ۱
۲ درخواست واحد تولیدی فرم شماره ۲
۳ فرم سه برگی ساخت فرم شماره ۳
۴ فرم تعهدنامه رعایت نکات برچسب گذاری فرم شماره ۴
۵ فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره ۵
۶ تعدنامه عدم تراریختگی فرم شماره ۶

◊◊ صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات ◊◊◊

◊◊ مدارک لازم جهت صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات  
۱ فرم روکش فرم شماره ۱
۲ درخواست واحد تولیدی فرم شماره ۲
۳ فرم سه برگی ساخت فرم شماره ۳
۴ فرم تعهدنامه رعایت نکات برچسب گذاری فرم شماره ۴
۵ فرم تعهد محضری تعلیق و ابطال پروانه صادره فرم شماره ۵
۶ فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره ۶
۷ تعهدنامه عدم تراریختگی فرم شماره ۷

◊◊◊ صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت تولید قراردادی ◊◊◊

◊◊◊ مدارک لازم جهت صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت تولید قراردادی  
۱ فرم روکش فرم شماره ۱
۲ درخواست واحد تولیدی فرم شماره ۲
۳ فرم سه برگی ساخت فرم شماره ۳
۴ فرم تعهدنامه فرم شماره ۴
۵ فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره ۵
۶ تعدنامه عدم تراریختگی فرم شماره ۶

◊◊◊ صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات تولید قراردادی ◊◊◊

◊◊◊

مدارک لازم جهت صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات تولید قراردادی

 
۱ فرم روکش فرم شماره ۱
۲ درخواست واحد تولیدی فرم شماره ۲
۳ فرم سه برگی ساخت فرم شماره ۳
۴ فرم تعهدنامه رعایت نکات برچسب گذاری فرم شماره ۴
۵ فرم تعهد محضری تعلیق و ابطال پروانه صادره فرم شماره ۵
۶ فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره ۶
۷ تعدنامه عدم تراریختگی فرم شماره ۷
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس