دستور العمل ها و بخشنامه ها

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۴:۴۳ قبل از ظهر

۱- چارت مصوب مسئولین فنی کارخانه های تولیدکننده مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی

۲- دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی، ثبت، پیگیری و اعلام نتایج شکایت و اطلاع رسانی جهت جمع آوری فرآورده های غذایی و آشامیدنی غیر مجاز و مجاز نامنطبق

۳-دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و صدور/ تمدید و اصلاح انواع پروانه های ساخت کارخانه/کارگاه

۴-ضوابط فاصله باواحدهای آلاینده

۵-ضوابط موسسات آموزشی(دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی، تائید صلاحیت، صدور و تمدید مجوزفعالیت موسسات آموزشی ) و(بخشنامه )  و (فرمهای لازم)

۶- دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی وممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی موادغذایی

 ۷- ضوابط دریافت نمونه

۸-ضوابط اعطاء نشان ایمنی وسلامت

۹- دستورالعمل اجرایی غذاهای عملگرا و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی وآشامیدنی

۱۰- دستورالعمل اجرایی فرآیند بررسی و صدور،تمدید و لغو مجوزهای بهداشتی برای محصوالت غذایی تغییر شکل یافته ژنتیکی(تراریخته)

۱۱- دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی(ساخت و ورود)محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن

۱۲- دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

۱۳- دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی وآشامیدنی

۱۴- دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول برنج نامنطبق از سطح عرضه

۱۵- دستورالعمل اجرایی بررسی فرآورده های گندزدای سطوح

۱۶- دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده ها جهت صدور پروانه ساخت و پروانه بهداشتی ورود

۱۷- دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی وآرایشی و بهداشتی

۱۸- دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای وگواهی بهداشت مدت دارجهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (فرم های مورد نیاز - فارسیانگلیسی)

۱۹- دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی وبهداشتی

۲۰- دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

۲۱-  دستورالعمل اجرایی پایش  برنامه کشوری پیشگیری و کنترلاختلال های ناشی از کمبود ید (IDD)

۲۲- دستورالعمل صدورشناسه نظارت وحداقل ضوابط فنی وبهداشتی نانوائیها

۲۳-دستورالعمل اجرایی شرایط و نحوه ارزیابی و رتبه بندی واحد های تولیدکننده مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی 

۲۴- دستورالعمل اجرایی فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و مجوز مصرف

۲۵- دستورالعمل اجرایی بررسی و ارزیابی علامت تجاری برای فرآورده و مواد اولیه غذایی ، آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و  وارداتی

۲۶- دستورالعمل اجرایی نحوه صدور،اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های آرایشی وبهداشتی 

۲۷-حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی

۲۸- دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی رنگ های خوراکی و الزامات اختصاصی جهت صدور پروانه ساخت و پروانه بهداشتی ورود 

۲۹- فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات  در سال۱۴۰۲

۳۰-بخشنامه آشنایی با نحوه ارزیابی برنامه های پیش نیازی براساس چک لیست PRPs در واحدهای کارخانه وکارگاهی

۳۱- ضوابط و الزامات برنامه های پیشنیازی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

32- دستورالعمل نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکتهای مجازبرونسپاری خدمات تخصصی حوزه غذا و دارو  

33- ضابطه بهداشتی پایانه های ضبط و فرآوری پسته

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس