کارت مسئول فنی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۱:۳۷ قبل از ظهر

♦♦ پروانه مسئول فنی :

پروانه مسئول فنی گواهینامه صلاحیت علمی و فنی مسئول کنترل کیفی مستقر در واحد تولیدی می‌باشد و پس از صدور پروانه بهره برداری صادر می‌گردد.

◊◊ چارت مصوب مسئولین فنی

◊◊ چارت مسئولین فنی در حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس