ریکال فرآورده های دارویی

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۶:۴۷ بعد از ظهر
ریکال کپسول استنشاقی تیوتروپیوم / رویان دارو     دانلود
ریکال سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو / بازرگانی سها کیش    دانلود 
ریکال ویال دانترولن سدیم - شرکت کی بی سی   دانلود  
ریکال کلسیم دی سدیم ادتات   دانلود 
ریکال سرم دکستروز۱۰% شرکت Mediclone     دانلود
ریکال محلول استریل چشمی شهید قاضی با سری ساخت ۰۱۰۵۱۸۰    دانلود 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس