شیرخشک وغذاهای ویژه

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۲:۳۰ قبل از ظهر
" فرم خام سهمیه ماهانه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه "
داروخانه های منتخب عرضه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
لیست شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه که ثبت آن ها در سامانه تیتک الزامی است .
فیلم آموزشی شیوه ثبت اقلام سلامت محورتوسط داروخانه در سامانه زنجیره تامین تیتک
فهرست شیرخشک های رژیمی - متابولیک وغذای ویژه / بیمارستانی به همراه کاربرد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
سوالات متداول درزمینه شیرخشک های رژیمی مخصوص بیماران متابولیک
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس