ضوابط و دستورالعمل ها

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۴:۲۰ قبل از ظهر
آئین نامه بسته بندی گیاهان دارویی فرآوری نشده
آئین نامه صدورپروانه تأسیس واحدهای تولید داروهای گیاهی ،بسته بندی گیاهان دارویی ،تولید عصاره ها و اسانس های گیاهی
حداقل شرایط لازم جهت واحدهای بسته بندی گیاهان دارویی/ تولید عصاره ها و اسانس های گیاهی
مقررات و ضوابط اخذ مجوز بسته بندی وتولید فرآورده های گیاهی
مقررات و ضوابط ثبت و ورود داروهای طبیعی
دستورالعمل مندرجات بسته بندی فرآورده‌های طبیعی /داروی گیاهی (منبع : تارنمای سازمان غذا ودارو )
پرسشنامه تقاضای بسته بندی گیاهان دارویی
پرسشنامه تقاضای تولید اسانس و عصاره گیاهی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس