کمیته دانشگاهی هماهنگی ومبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۲:۰۹ بعد از ظهر
کمیته دانشگاهی هماهنگی ومبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در معاونت غذا وداروی دانشگاه با مشارکت کلیه واحدهای حوزه معاونت غذاودارو شامل:
۱- اداره نظارت برموادغذایی ،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی
۲- اداره نظارت براموردارو وموادتحت کنترل
۳- اداره نظارت برامور فراورده های طبیعی ،سنتی ومکمل
۴- اداره نظارت بر امور تجهیزات وملزومات پزشکی
به صورت فصلی تشکیل می شود و درخصوص برگزاری گشت های بازرسی مشترک با ارگانهای مرتبط مثل صنعت،معدن وتجارت- اداره تعزیرات حکومتی-نیروی انتظامی ومعاونت بهداشتی از مراکز عرضه محصولات سلامت محور وهمچنین  اجرای فعالیتهای فرهنگی واطلاع رسانی جهت کارشناسان وعموم مردم برنامه ریزی وهماهنگی لازم را انجام می دهد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس