کارکنان دارو

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۷:۰۱ قبل از ظهر
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مائده هائدی 
 • سمت: مدیر اداره نظارت وارزیابی مواد و فرآورده های دارویی
 • رابطه استخدامی:طرحی
 • پست الکترونیکی: drugs.gmu@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: خانم سلطان زاده 
 • سمت : کارشناس امور دارویی
 • رابطه استخدامی: رسمی
 • پست الکترونیکی: drugs.gmu@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: خانم طیبه پورباقر
 • سمت: کارشناس امور دارویی
 • رابطه استخدامی: رسمی
 • پست الکترونیکی: pourbagher.t@gmu.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مطهره عاطفی نژاد 
 • سمت: کارشناس امور دارویی،طبیعی،سنتی و مکمل 
 • رابطه استخدامی: طرحی
 • پست الکترونیکی:Supplement.gmu@gmail.com 
 • نام ونام خانوادگی :کیدخت خواجوی مقدم 
 • سمت: مسئول انبار بحران و کارشناس امور دارویی 
 • رابطه استخدامی:طرحی 
 • پست الکترونیکی :drugs.gmu@gmail.com
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس