کارکنان آزمایشگاه

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۱:۰۷ بعد از ظهر
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مرتضی محمدزاده مقدم
 • سمت: مدیر آزمایشگاه
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۳۰۹
 • پست الکترونیک: mohammadzade.m@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مرضیه مودب
 • سمت: کارشناس  بخش شیمی مواد غذایی و بخش پذیرش
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۳۰۷
 • پست الکترونیک: moadab.m@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: آقای مهندس عباس عباسی بیدختی
 • سمت: کارشناس بخش میکروب شناسی
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۳۰۶
 • پست الکترونیک: abbasi.a@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم نصیرپور
 • سمت: کارشناس بخش شیمی مواد غذایی
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۳۰۸
 • پست الکترونیک: nasirpoor.m@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم رمضانی
 • سمت: کارشناس بخش آنالیز دستگاهی
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۳۱۲
 • پست الکترونیک: ramezani.maryam@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم نصیرپور
 • سمت: کارشناس بخش تضمین کیفیت
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۳۰۸
 • پست الکترونیک: nasirpoor.m@gmu.ac.ir
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس