شرح وظایف اداره نظارت برموادغذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۵:۰۶ قبل از ظهر

 اهم شرح وظایف اداره نظارت برموادغذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی:
۱- تشکیل کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی جهت بررسی، تأیید، صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری، مسئول فنی،ساخت و پروانه کارگاهی واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی
۲- رعایت قوانین و ضوابط در صدور پروانه ها
۳- بازدید، بازرسی و نمونه برداری از محصولات تولیدی کارگاه ها و کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی جهت صدور اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی (بهره برداری- ساخت - شناسه نظارت- پاسخ به استعلام ها)
۴- پاسخ به استعلام های وزارت صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از طریق اعزام کارشناس به محل معرفی شده
۵- ارسال مدارک تأیید شده جهت صدور یا اصلاح پروانه بهداشتی ساخت به معاونت غذاوداروی استان
۶- صدورو تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی  کارگاههای بسته بندی (سنتی و بومی) مواد غذایی
۷- بازرسی از کارخانجات تحت پوشش جهت کنترل شرایط حین تولید، انبار،...
۸- نمونه برداری از محصولات در حال تولید یا در انبار و ارسال آن به آزمایشگاه کنترل جهت اطمینان از رعایت شرایط مناسب تولید و مطابقت با پروانه ساخت
۹- کنترل و بهبود شرایط تولید فرآورده های غذایی و آشامیدنی و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف
۱۰- کنترل و بهبود شرایط تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف
۱۱- کنترل و بهبود شرایط نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
۱۲- کنترل و بهبود شرایط تولید ظروف و مواد بسته بندی
۱۳- جمع آوری آخرین یافته های علمی مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی
۱۴- همکاری در برگزاری جلسات، سمینارهای مرتبط
۱۵- بهبود تولید و عرضه نمک های تصفیه شده یددار
۱۶- تأمین سلامت و رضایت مصرف کنندگان مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
۱۷- نظارت بر اجرای ماده ۱۱ قانون مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (برچسب گذاری)
۱۸- نظارت برتغییر کاربری فرآورده های تولیدی غیر قابل مصرف انسانی
۱۹- نظارت برتأمین سلامت زنجیره مواد غذایی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی ازتولید تا مصرف
۲۰- بهره گیری از سیستم کنترل کیفیت HACCP و ISO۲۲۰۰۰در تدوین سیاست ها و ضوابط کلی در خصوص ایمنی غذا
۲۱- هدایت و تشویق واحدهای تولیدی در تطابق با قوانین GMP-GHP-HACCP و همکاری های لازم در زمینه اخذ گواهی نامه های فوق
۲۲- ایجاد هماهنگی با سازمان غذا و دارو در تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی
۲۳- رسیدگی به تخلفات مواد غذایی و بهداشتی در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی
۲۴- تکمیل و ارسال پرونده های متخلفین به مراجع قضایی بر اساس نوع تخلف (دادسرا ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی بهداشتی و دارویی و یا سازمان تعزیرات حکومتی)
۲۵- همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در امر برخورد با تخلفات احتمالی در تولید مواد غذایی و بهداشتی
۲۶- بررسی و پیگیری موارد شکایات واصله به اداره در خصوص عرضه محصولات تقلبی و غیر قابل مصرف
۲۷- معدوم نمودن کالاهای تاریخ گذشته، فاقد مجوز و ... با توجه به نامه های ارسالی از سوی  سازمان غذا و دارو
۲۸- همکاری با سازمان غذا و دارو در خصوص اجرای طرح های ملی ایمنی غذا
۲۹- پایش محصولات غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه(PMS)
۳۰- ارتقای اطلاعات و توانمندی مسئولین فنی در انجام وظایف از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی
۳۱- همکاری در اطلاع رسانی، آموزش و صدور اعلامیه های لازم جهت بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص سلامت مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی
۳۲- مشارکت در طرح ملی پایش سموم وفلزات سنگین در محصولات کشاورزی
۳۳-انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه موادغذایی وبهداشتی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس