معرفی داروخانه ها

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۸:۵۳ قبل از ظهر

داروخانه های تحت پوشش و دارای مجوز از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکتهای توزیع شامل دو داروخانه بیمارستانی دولتی و شانزده داروخانه خصوصی می باشد که وظیفه تامین داروی مورد نیاز جمعیت تحت پوشش را به عهده دارند. امور مربوط به داروخانه ها توسط کارشناس امور دارویی مربوطه انجام که شامل موارد ذیل می باشد:

برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ جهت کلیه امور تعیین شده در ضوابط و آیین نامه داروخانه ها

انجام کلیه امور مربوط به داروخانه ها از طریق سامانه پروانه الکترونیک داروخانه ها

اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ریکال های دارویی به داروخانه ها

نظارت و جمع آوری داروهای ریکال شده یا تاریخ گذشته از داروخانه ها

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس