کارشناسان اداره غذا, آرایشی و بهداشتی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۵:۵۱ قبل از ظهر
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: مهدیه فرخنده
 • سمت: کارشناس مواد خوردنی وآشامیدنی
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۲۶۷
 • پست الکترونیک: ۱۲۳@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: سعید رئیس زاده
 • سمت: کارشناس مواد خوردنی وآشامیدنی
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۲۶۷
 • پست الکترونیک: snut۲۰۰۹@yahoo.com
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رجب زاده
 • سمت: کارشناس مواد خوردنی وآشامیدنی
 • تماس: ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۲۶۷
 • پست الکترونیک: ab.rajabzadeh@yahoo.com
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس