بخش شیمی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۸:۰۱ بعد از ظهر

بخش شیمی مواد غذایی
شرح وظایف کارشناسان بخش شیمی مواد غذایی
    انجام آزمایشات و آنالیز نمونه های مواد غذایی
    تهیه sop های مورد نیاز بخش شیمی مواد غذایی
    بازدید از بخش شیمی  آزمایشگاه کارخانجات
    اعتبار بخشی و صحه گذاری روش های آزمون
    تطبیق روش های آزمایشگاهی با استانداردهای ملی و بین المللی
    بررسی پرونده های ساخت ارجاعی به کارشناسان در سامانه FMS
    شرکت در آزمونهای مقایسات بین آزمایشگاهی RM
بخش شیمی قادر به انجام آزمونهای فیزیکو شیمیایی فرآورده های زیر می باشد:
    لبنیات :(شیر، دوغ، ماست، پنیر و...)
    غلات و فرآورده های آردی:( آرد، رشته، کیک و کلوچه، بلغور حجیم شده و ...)
    بررسی غنی سازی در آرد : اندازه گیری مقدار آهن
    ادویه و چاشنی: ( انواع ادویه، نمک ید دار ، زعفران، سویق و ...)
    انواع نان
    عسل و شیره انگور
    انواع روغن
    انواع نوشیدنی: ( آب معدنی و آشامیدنی و آبمیوه و...)
    شناسایی رنگ های مصنوعی و مجاز خوراکی
آزمون های انجام شده در این بخش شامل اندازه گیری PH، اندازه گیری آفلاتوکسین M۱ به روش الایزا ، اندازه گیری پنی سیلین و تترا سایکلین در شیر به روش الایزا،درصد رطوبت، خاکسترکل، خاکستر نامحلول در اسید، قلیائیت خاکستر، درصد ماده خشک، درصد پروتئین، چربی و کربوهیدرات، اسیدیته برحسب اسید غالب، تعیین پراکسید، اسیدیته، اندیس یدی و اندیس صابونی  و ترکیبات قطبی روغنها، تعیین درصد نمک، میزان ید، درصد خلوص، تعیین و تشخیص انواع نگهدارنده ها(سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، نیتریت سدیم) به روش اسپکتروفتومتری، تعیین میزان کروسین، پیکرو کروسین وسافرانال ،تعیین بریکس، تعیین درصد لعاب ، تعیین گلوتن مرطوب ، اندازه گیری میزان آهن به دو روش کمی و نیمه کمی، تعیین نقطه انجماد، اندازه گیری میزان گاز در نوشابه ها، تعیین میزان باقیمانده  SO۲ ، عدد هاوارد، تشخیص رنگ افزودنی، تشخیص آنتی بیوتیکها در شیر، اندیس یدی و اکسیداسیون و استری در عرقیات گیاهی، درصد اسانس و اسیدیته عرقیات گیاهی، تعیین هیدروکسی پرولین در فراورده های گوشتی، تعیین اندیس فرمالین در آبمیوه هاو... می باشد.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس