ماموریت حوزه دارو

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۵:۳۹ قبل از ظهر

اداره نظارت و ارزیابی مواد و فراورده های دارویی ضمن صدور مجوز فعالیت داروخانه ها در بستر HIX و از طریق کمیسیون ماده ۲۰، بر داروهای توزیع شده در داروخانه ها و نیز شرکت های پخش دارویی تحت پوشش نظارت داشته و با کنترل مستمر این واحدها از عرضه داروهای سالم با رعایت ضوابط مربوطه و قانونی اطمینان حاصل می نماید. همچنین این اداره با برنامه ریزی های لازم، دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز را مدیریت نموده و با مبارزه با قاچاق دارو با استفاده از سامانه TTAC، در جهت دسترسی جمعیت تحت پوشش به دارو و فراورده های دارویی سالم تلاش می نماید و با هدف تسهیل خدمت رسانی، در جهت ارتقای سطح سلامت و ایمنی دارو قدم برداشته است. همچنین این اداره برنامه های آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه و نیروهای متخصص و فنی خدمت رسان دارویی را، در دستور کار دارد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس