تعریف مجوزهای بهداشتی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۸:۴۴ قبل از ظهر

مجوزهای بهداشتی :

 
مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های بهره برداری، مسئول فنی، ساخت، تمدید یا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهای موردی شامل تغییر وزن و نوع بسته بندی، تغییر نام محصول یا مؤسسه، استفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات، شناسه نظارت کارگاهی، هم چنین صدور مجوز واردات و گواهی بهداشت برای صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد که بر اساس قانون مذکور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمل های صادره جهت تولید، نگهداری، توزیع و فروش این محصولات صادر می شود.
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس