کمیته دانشگاهی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS)

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۳:۵۳ بعد از ظهر

کمیته دانشگاهی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS) در معاونت غذاوداروی دانشگاه تشکیل می شود و بررسی مستندات شرکت های متقاضی اخذ گواهی های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و هماهنگی وبرنامه ریزی انجام ممیزی و اعطای مجوز های لازم را دردستور کار دارد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس