شرح وظایف

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۸:۵۰ بعد از ظهر

مرکزاطلاع رسانی داروها وسموم باعنوانIRAN DPIC(Iran Drug and poisin Informotion Center) باشماره تلفن ۱۹۰به سوالات مردم و همکاران گروه پزشکی اعم ازمتخصصین.داروسازان وپزشکان درموارد ذیل پاسخگو میباشد:

۱) مقدارونحوه ی مصرف دارو

۲) عوارض ناخواسته ناشی ازمصرف دارو

۳) مصرف دارو دربارداری وشیردهی

۴) نحوه اختلاط داروها ومحلولهای تزریقی باهم وسازگاری آنها

۵) نحوه نگهداری داروها

۶) تداخلات داروها وموادغذایی درمصرف همزمان آنها
۷) ارائه اطلاعات لازم به همراهان فردمسموم ویاگروه پزشکی درخصوص نحوه برخورد بایک بیمارمسموم وانجام اقدامات اولیه پیش ازرسیدن به مراکزدرمانی

لازم به ذکر است گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه بصورت فصلی به سازمان غذا و دارو نیز ارسال میگردد .

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس