فعالیت های آزمایشگاه معاونت غذا و دارو

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۳:۱۳ بعد از ظهر
انجام تصدیق (Verification) روش شمارش انتروباکتریاسه (شمارش کلنی) در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس