گواهی بهداشت

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۳:۳۸ بعد از ظهر

♦♦ صادرات مواد غذایی،آشامیدنی :

 

◊◊ مدارک لازم جهت صادرات مواد غذایی، آشامیدنی:

۱- تکمیل فرم فارسی درخواست گواهی بهداشت مواد غذایی و آشامیدنی

۲- رسید بانکی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال واریزی به حساب نسیم نزد بانک مرکزی به شماره ۰۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۱۷۰۳۰۱۸۶۶۴ IRبا شناسه واریز ۳۴۹۰۸۱۷۶۰۱۲۴۱۰۴۰۴۱۹۳۷۱۴۰۰۰۰۹۹۹ جهت صدور گواهی بهداشت
۳- تکمیل فرم لاتین گواهی بهداشت در دونسخه

 

*** اطلاعیه مهم: هزینه صدور گواهی بهداشت بر اساس مصوبه هیات امناء ***   

 به منظور صدور گواهی بهداشت جهت محصولات غذایی و آشامیدنی لازم است فرمهای ذیل در دونسخه تکمیل و بهمراه رسید بانکی پرداخت هزینه صدور گواهی بهداشت به اداره نظارت برموادغذایی وبهداشتی تحویل گردد:
۱- درخواست فارسی تولیدکننده                               
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس