درباره اداره غذا, آرایشی و بهداشتی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۹:۲۱ قبل از ظهر

اداره نظارت برموادغذایی،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی درسال ۱۳۷۰ درمجموعه معاونت درمان ودارودانشکده علوم پزشکی فعالیت خودرا تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدآغاز نمود و ازسال۱۳۷۴ با استقلال دانشکده علوم پزشکی گناباد این اداره نیزفعالیت خودرا به صورت مستقل و تحت نظارت معاونت غذاوداروی وزارت بهداشت ادامه داد .درسال ۱۳۸۷ با تبدیل دانشکده علوم پزشکی گناباد به دانشگاه علوم پزشکی مدیریت غذاودارو درسال ۱۳۹۰ به معاونت غذاودارو ارتقاء یافت و درحال حاضراین مجموعه باعنوان مدیریت نظارت برموادغذایی،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی فعالیت می نماید.

 هدف کلی این مجموعه، ایجاد نظام نظارتی مستمر جهت ارتقاﺀ سطح ایمنی مواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی و  بهداشتی و  ارتقاﺀ سطح سلامت جامعه بوده و در این راستا فعالیت های اداره نظارت در زمینه صدور مجوزهای بهداشتی شامل : پروانه های بهره برداری بهداشتی، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی-  نظارت بر امور کنترل کیفی و فعالیت موسسات تولید  فرآورده ها و مواد اولیه غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- اجرای طرح های کشوری مرتبط با مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی- هماهنگی و مشارکت با ادارات و سازمانها در زمینه اجرای طرح های مرتبط با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی- درجه بندی واحد های تولیدی تحت پوشش - رسیدگی به شکایات و برنامه ریزی در خصوص آموزش مسئولین فنی و افراد جامعه می باشد .

در حال حاضر واحدهای تولیدی شهرستان در زمینه فرآورده های لبنی- فرآورده های آردی- فرآورده های قنادی- ترشی و مربا- بسته بندی آب آشامیدنی- بسته بندی ادویه جات و چای و ظروف بسته بندی فعالیت داشته و محصولات بومی منطقه شامل زعفران و پسته می باشد که ترغیب ترمینال های ضبط پسته و واحدهای بسته بندی زعفران جهت اخذ مجوز های بهداشتی در دستور کار قرار دارد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس