اطلاعات تماس دارو

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۸:۰۱ قبل از ظهر
کارکنان    تلفن مستقیم  تلفن داخلی
 دکتر هائدی  ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۳۵ ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۱۵
دکتر عاطفی نژاد  ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۰۴
دکتر خواجوی  ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۰۵
خانم سلطان زاده   ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۱۷
 خانم پورباقر   ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۱۹
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس