اطلاعات تماس دارو

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۸:۰۱ قبل از ظهر
کارکنان    تلفن مستقیم  تلفن داخلی
 دکتر خواجوی مقدم  ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۳۵ ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۱۵
خانم سلطان زاده    ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۰۴
دکتر کاظمی  ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۱۷
دکتر میرزاده  ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۰۵
 خانم پورباقر   ۰۵۱۵۷۲۲۱۹۲۰  ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳-۳۱۹
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس