پایش محصولات کشاورزی از نظر باقیمانده سموم،نیترات و فلزات سنگین

برنامه ملی پایش باقیمانده‌ آفت‌کش‌ها، میزان فلزات سنگین و نیترات در محصولات کشاورزی (طرح ارتقا سلامت) سال1403

انتشار محتوا: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۵۳:۳۶ بعد از ظهر
استفاده از آفت کش ها ی شیمیایی و حاصلخیز کننده ها به جهت تولید محصولات کشاورزی گریز ناپذیر است لیکن استفاده از این نهاده ها باید به صورتی باشد که کمترین تاثیر را بر محصول و محیط زیست داشته باشد.

استفاده از آفت کش ها ی شیمیایی و حاصلخیز کننده ها به جهت تولید محصولات کشاورزی گریز ناپذیر است لیکن استفاده از این نهاده ها باید به صورتی باشد که کمترین تاثیر را بر محصول و محیط زیست داشته باشد. لذا بر اساس بند (ت) ماده 72 قانون برنامه توسعه ششم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیر مجاز از سموم و کودهای شیمایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید. همچنین طبق ماده 7 احکام دائمی و ماده 28 آیین نامه اجرایی سازمان حفظ نباتات، پایش محصولات کشاورزی و جمع آوری محصولات نامنطبق، تکلیف شده است.

.

با توجه به اینکه مهمترین چالش برای تولید محصولات سالم (گواهی شده)، استفاده بهینه یا حذف نهاده‌های شیمیایی و یافتن جایگزین‌هایی مناسب برای تغذیه خاک و گیاه و مدیریت بهینه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز بدون آنکه عملکرد محصول چنان کاهش یابد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد است، می‌توان با مدیریت صحیح کاربرد این نهاده‌ها، راه را برای تولید محصولات سالم (گواهي شده ) و یا حتی ارگانیک هموار نمود. درراستای این برنامه نمونه‌برداری از محصولات کشاورزی در حوزه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسط کارشناسان اداره نظارت برموادغذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه  جهت بررسی و ارزیابی وضعیت موجود باقيمانده سموم و میزان فلزات سنگین آرسنیک، سرب و کادمیوم در34 قلم محصول کشاورزی عرضه شده يا در حال عرضه به بازار مصرف از اردیبهشت ماه امسال شروع وبه صورت ماهانه انجام خواهد شد./

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس