پمفلت آموزشی

احتیاط در مصرف رنگهای خوراکی

انتشار محتوا: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۳:۵۵ قبل از ظهر
رنگ یکی از ویژگیهای مهم ارگانولپتیکی است که با کیفیت کلی غذا مرتبط است و تاثیر مستقیمی بر پذیرش مصرف کنندگان و انتخاب غذا دارد. رنگ ها در مواد غذایی می توانند بصورت طبیعی از خود ماده غذایی باشند و یا توسط تولید کننده با اهداف مختلف وارد ترکیب یک ماده غذایی شوند.
1
2
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس