کسب رتبه دوم اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در بین دانشگاههای هم تراز

انتشار محتوا: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۴:۴۱ قبل از ظهر
اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در ارزیابی عملکرد سال 1401 معاونت های غذا و دارو در بین دانشگاههای هم تراز توانست رتبه دوم را کسب کند.


اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در ارزیابی عملکرد سال 1401 معاونت های غذا و دارو در بین دانشگاههای هم تراز توانست رتبه دوم را کسب کند.
دکتر محمدزاده افزود که نتایج امتیاز نهایی ارزیابی انجام شده توسط سرکار خانم دکتر میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، طی نامه شماره 60812/666 مورخ 25/7/1402 به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده است.
در ارزیابی سالیانه آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو مدارک و مستندات در خصوص الزامات آزمایشگاهی، اعتبار بخشی روش های آزمون، ارزشیابی آزمایشگاههای واحد های تولیدی تحت پوشش، شرکت در آزمون های مهارت آزمایی، شرکت و برگزاری دوره های آموزشی، مدت زمان پاسخ دهی به نمونه ها و تعامل و روابط پشتیبانی با سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر محمدزاده ضمن تبریک این موفقیت، از حمایت های بی دریغ سرکار خانم دکتر زنگنه معاون محترم غذا و دارو و تلاش کارشناسان محترم آزمایشگاه، جناب آقای مهندس عباسی و سرکار خانم ها مهندس نصیرپور، مهندس رمضانی و مهندس مودب که همکاری ارزشمندی را داشته اند، قدردانی کرد.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس