دستورالعمل، فرایند و فرم ها

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۱:۵۴ قبل از ظهر
قوانین تجهیزات پزشکی ایران
آیین نامه تجهیزات پزشکی
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی
فرآیند تایید توزیع کنندگان و اصناف
روال احراز صلاحیت مسئول فنی
راهنمای سامانه تولید تجهیزات پزشکی
دستورالعمل الزامات عمومی فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات پزشکی
دستورالعمل توزیع و عرضه ی تجهیزات پزشکی
دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس