آئین نامه تاسیس آزمایشگاههای همکار و مجاز

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۶:۰۲ قبل از ظهر
آئین نامه تاسیس و تایید صلاحیت آزمایشگاههای مجاز و همکار کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
مراحل دریافت مجوز آزمایشگاههای همکار و مجاز
فرم درخواست تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز
دستورالعمل نحوه صدور و تمدید موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز
دستورالعمل شرایط و نحوه صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاههای همکار و مجاز
دستورالعمل نحوه تعیین سطح آزمایشگاههای همکار
دستورالعمل شرایط کارکنان شاغل در آزمایشگاههای همکار و مجاز
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس