قوانین و مقررات

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۰:۳۱ قبل از ظهر
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
قانون برنامه ششم توسعه
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون مواد خوردنی، آرایشی، آشامیدنی و بهداشتی
سیاست های کلی سلامت
بروز رسانی تعرفه های موضوع ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس