دوره آموزشی آشنایی با سامانه نظارت برموادغذایی وبهداشتی(FMS)

انتشار محتوا: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
باسلام
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه نظارت برموادغذایی وبهداشتی(FMS) به صورت آنلاین در روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 ساعت 9تا  11جهت کارشناسان غذا ودارو ومسؤولین فنی واحدهای تولیدی غذایی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی
لینک شرکت در جلسه: http://webmeet.gmu.ac.ir/gmu/fda
برای شرکت در جلسه با انتخاب گزینه مهمان نام ونام خانوادگی  خود را وارد کرده و به جلسه ملحق شوید.حضور کلیه مسئولین فنی در جلسه الزامیست.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس