اطلاعیه فراخوان تاسیس داروخانه در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه داروسازانی که مایل به تاسیس داروخانه در شهر روشناوند، روستای بیلند و روستای مند (از توابع شهرستان گناباد) می باشند، مطابق با ماده 3 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، حداکثر تا تاریخ 01/03/1401 مدارک خود را جهت دریافت موافقت اصولی و گواهی تشخیص صلاحیت در سامانه امور داروخانه ها (HIX) بارگذاری نمایند.

حداقل امتیاز جهت تاسیس در مکان های ذکر شده مطابق با جدول شماره 1 ماده 4 آیین نامه: 2000 امتیاز

ضریب محرومیت روستای مند و روستای بیلند : چهار پنجم

ضریب محرومیت شهر روشناوند : سه و نیم پنجم

منطقه 105 امتیاز

 جمعیت روستای مند : 1911 نفر
جمعیت روستای بیلند : 5998 نفر
جمعیت شهر روشناوند: 3272 نف

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس