اطلاعیه فراخوان تاسیس داروخانه در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

با عنایت به نیاز مردم شهر یونسی به ارائه خدمات داروئی و تأسیس داروخانه و تقاضای خانم دکتر الهام جنگی جزین مبنی بر ابطال پروانه تأسیس داروخانه دکتر جنگی واقع دریونسی ، بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه داروسازانی که مایل به تاسیس داروخانه در شهر یونسی (از توابع شهرستان گناباد) می باشند ، مطابق با ماده 3 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، حداکثر تا تاریخ 1401/09/07 مدارک خود را جهت دریافت موافقت اصولی و گواهی تشخیص صلاحیت در سامانه امور داروخانه ها (HIX) بارگذاری نمایند.

حداقل امتیاز لازم جهت صدور موافقت اصولی مطابق با جدول شماره 1 ماده 4 آیین نامه در مکان مذکور : 2000 امتیاز

جمعیت :3724 نفر

ضریب محرومیت شهر یونسی :سه ونیم پنجم

منطقه : 105 امتیازی

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس