نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه غذا ودارو وتجهیزات پزشکی

انتشار محتوا: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه غذا ودارو وتجهیزات پزشکی
 8 الی 9 اسفند ماه 1401
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس