هفته پیشگیری از مسمومیت ها

انتشار محتوا: ۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
هفته پیشگیری از مسمومیت ها 
"با افزایش آگاهی مانع مسمومیت دارویی شویم "
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس