هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال

انتشار محتوا: ۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال
27 آبان لغایت  3 آذرماه  
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس