برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با نحوه ممیزی واحدهای تولیدی وتکمیل چک لیست PRPs"

انتشار محتوا: ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
به اطلاع کلیه همکاران محترم معاونت غذا و دارو و مسئولین فنی واحد های تولیدی ،غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می رساند دوره آموزشی "آشنایی با نحوه ممیزی واحدهای تولیدی و تکمیل چک لیست PRPs" در تاریخ 1402/04/12از ساعت 9 الی 12 در محل سالن زکریای معاونت غذا ودارو برگزار می گردد.

به اطلاع کلیه همکاران محترم معاونت غذا و دارو و مسئولین فنی واحد های تولیدی ،غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می رساند دوره آموزشی "آشنایی با نحوه ممیزی واحدهای تولیدی و تکمیل چک لیست PRPs" در تاریخ 1402/04/12از ساعت 9 الی 12 در محل سالن زکریای معاونت غذا ودارو برگزار می گردد. باتوجه به الزام خوداظهاری مسئولین فنی محترم کارخانه و کارگاه براساس کاربرگ PRPs شرکت کلیه مسئولین فنی در دوره آموزشی الزامی است.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس