برگزاری اولین جلسه مدیران نظارت بر موادغذایی و بهداشتی دانشگاه‌های قطب 9 کشوری

انتشار محتوا: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۳:۲۳ قبل از ظهر
رئیس اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه در اولین جلسه مدیران نظارت بر موادغذایی و بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 9 کشوری حضور یافت.

به گزارش وب‌دا، اکبر حاج‌علی، رئیس اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه در اولین جلسه مدیران نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 9 کشوری حضور یافت.
در این جلسه که در دبیرخانه قطب 9 کشوری شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، نیشابور، تربت‌حیدریه، تربت جام و اسفراین برگزار شد، در خصوص " تفویض امور اجرایی تفویض اختیار نشده به دانشکده و دانشگاه‌های عضو قطب از طرف سازمان غذا و دارو به دبیر قطب، برگزاری نمایشگاه هفته سلامت، نشانگرهای رنگی تغذیه ای و..." بحث وتبادل نظرگردید.
مهندس حاج‌علی تصریح کرد: در حال حاضر اکثر مجوزهای بهداشتی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مثل صدور و تمدید پروانه تاسیس و بهره‌برداری، پروانه مسئول فنی و شناسه نظارت کارگاهی و تمدید پروانه ساخت مواد غذایی به معاونت غذا و دارو دانشگاه تفویض اختیار شده است و فقط صدور پروانه ساخت مواد غذایی و آشامیدنی توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شد که از اول فروردین امسال به دانشگاه دبیر قطب واگذارگردیده است.
وی افزود: مقرر گردید مدارک لازم جهت صدور پروانه‌های ساخت غذایی پس از بررسی و تایید به دبیرخانه قطب ارسال گردد و باید در زمان بررسی پرونده‌های هر دانشگاه، مدیر نظارت بر موادغذایی و بهداشتی دانشگاه مربوطه در جلسه کمیسیون فنی حضور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری نمایشگاه هفته سلامت در تهران مقرر گردید که اعضاء، نمونه محصولات، نمونه برچسب‌های حاوی نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای و گزارش عملکرد حوزه تحت پوشش را به دبیرخانه قطب ارسال کنند.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس