بازدید دانش‌آموزان از آزمایشگاه موادغذایی معاونت غذا و دارو

انتشار محتوا: ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۳:۰۰ قبل از ظهر
جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان گناباد از آزمایشگاه موادغذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه بازدید کردند.


به گزارش وب‌دا، گروهی از دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان به همراه دبیر شیمی این دبیرستان از آزمایشگاه مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.

درابتدای این بازدید، مهندس محمدزاده رئیس اداره آزمایشگاه مواد غذایی معاونت غذا و دارو، به طور مختصر فعالیت‌های آزمایشگاه مواد غذایی را تشریح و اظهار کرد: نمونه‌های مواد غذایی ازسطح تولید و توزیع حوزه تحت پوشش دانشگاه جهت آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی مختلف به این آزمایشگاه ارسال می‌شود.

در ادامه این بازدید، مهندس نجار فعالیت‌هایی را که در بخش میکروبی آزمایشگاه انجام می‌شود از قبیل طرز تهیه محیط‌های کشت، طریقه کشت و روش‌های جداسازی و شناسایی باکتری‌هایی که از مواد غذایی جدا می‌شود را بیان کرد.

همچنین خانم مهندس حاجی‌زاده فعالیت‌های مربوط به بخش شیمی آزمایشگاه را توضیح داد و در پایان جهت آشنایی با نحوه کار اسپکتروفتومتر، یک نمونه زعفران جهت تعیین قدرت رنگی آزمایش شد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس