پایش عملکرد و بررسی وضعیت مدیریت نظارت برفرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

انتشار محتوا: ۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۲:۰۰ قبل از ظهر
عملکرد مدیریت نظارت برفرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط رئیس گروه مطالعه و برنامه‌ریزی اداره کل نظارت برموادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دو نفر از کارشناسان سازمان غذا و دارو پایش و بررسی شد.


به گزارش وب‌دا، دکتر مهدی کریمی نوقابی گفت: در راستای اجرای برنامه ارزشیابی معاونت غذا ودارو، وضعیت مدیریت واحد نظارت بر موادغذایی، آرایشی و بهداشتی توسط خانم مهندس مریم کتال محسنی رئیس گروه مطالعه و برنامه‌ریزی اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به همراه دو نفر از کارشناسان سازمان غذا و دارو مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به تعداد واحدهای تحت پوشش و نیروی انسانی موجود، عملکرد اداره نظارت برفرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مورد تایید کارشناسان قرار گرفت.

وی کمبود نیروی انسانی در ستاد این معاونت و شبکه بهداشت و درمان بجستان را موجب طولانی شدن برخی از فرآیندهای کاری و پیگیری موارد مکاتبه شده با سایر معاونت‌های غذا و دارو عنوان کرد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس