حضور معاون غذا و دارو در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد مدیریت داروخانه های بیمارستانی

انتشار محتوا: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۳۸:۰۰ قبل از ظهر
معاون غذا و دارو دانشگاه در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد مدیریت داروخانه های بیمارستانی که در تهران برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش وب‌دا، دکتر کریمی نوقابی اظهار کرد: در این کارگاه آموزشی که در آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو برگزار شد، شاخص‌های ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو و بیمارستان‌ها در حوزه مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی و فرم‌های تلفیق دارویی و خطاهای دارویی ارائه شد.
وی ابراز کرد: بر اساس بحث و تبادل نظر در این کارگاه آموزشی، الگوهای موفق در پیاده‌سازی شاخص‌ها و طراحی فرمها در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی و مقرر شد که این الگوها توسط مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی سازمان غذا و دارو پس از کارشناسی، جهت اجرا به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پیشنهاد گردد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس