۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
ساعت
فهرست داروخانه ها

نام داروخانه

وضعیت

شهر/روستا

آدرس

تلفن

نام موسس

بیمارستان علامه بهلول

شبانه روزی

گناباد

بلوار پرستار

05157236825

بیمارستان علامه بهلول

دکتر هاشمی

روزانه

گناباد

خیابان غفاری

05157226591

دکتر کاظم هاشمی

دکتر ادبی

روزانه

گناباد

خیابان امام خمینی

05157224333

دکتر مهدی ادبی

قانعی کاخکی

روزانه

گناباد

ابتدای خیابان سعدی

05157228399

کارشناس داروسازی علی قانعی کاخکی

دکتر شجاعی

روزانه

گناباد

میدان غدیر

05157229202

دکتر سوسن شجاعی

دکتر سلمان قربانی

شبانه روزی

گناباد

خیابان ناصر خسرو

05157225118

دکتر سلمان قربانی

دکتر حمیده خاکشور

روزانه

گناباد

ابتدای خیابان ناصر خسرو

05157222058

دکتر حمیده خاکشور

دکتر قرچه بیدختی

روزانه

بیدخت

خیابان جمهوری اسلامی

05157332782

دکتر حسین قرچه بیدختی

دکتر مظلوم

شبانه روزی

بجستان

خیابان هفت تیر

05156522230

دکتر اکبر مظلوم

دکتر حسینی

روزانه

بجستان

خیابان هفت تیر

05156524455

دکتر ابوالفضل حسینی

بیمارستان آیت ا... مدنی

روزانه

بجستان

میدان آیت ا... طالقانی

05156522801

بیمارستان آیت ا... مدنی

دکتر زابلیان

روزانه

کاخک

خیابان انقلاب

05157374030

دکتر هادی زابلیان

دکتر جنگی

روزانه

یونسی

بلوار امام رضا

05156543827

دکتر الهام جنگی جزین

 دکتر عباس زاده  روزانه  گناباد  خیابان ناصرخسرو   05157224844  دکتر حسین عباس زاده
 دکتر محسنی  روزانه  گناباد  خیابان امام خمینی   05157251421  دکترمریم محسنی 
دکتر رنگ ریز روزانه  گناباد خیابان سعدی  05157220080 دکتر فاطمه رنگ ریز 
دکترنوری  روزانه  گنابادخیابان ایثار 
دکتر مریم نوری دلوئی  
تاریخ به روز رسانی: 1401/11/24
تعداد بازدید: 1149
Powered by DorsaPortal