۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
ساعت
کارکنان
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مائده هائدی 
 • سمت: مدیر اداره نظارت وارزیابی مواد و فرآورده های دارویی
 • رابطه استخدامی:طرحی
 • پست الکترونیکی: drugs.gmu@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی: دکتر الهه دارابی محبوب
 • سمت : کارشناس امور دارویی
 • رابطه استخدامی: رسمی
 • پست الکترونیکی: darabi_e2 @gmu.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: خانم طیبه پورباقر
 • سمت: کارشناس امور دارویی
 • رابطه استخدامی: رسمی
 • پست الکترونیکی: pourbagher.t@gmu.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مطهره عاطفی نژاد 
 • سمت: کارشناس امور دارویی،طبیعی،سنتی و مکمل 
 • رابطه استخدامی: طرحی
 • پست الکترونیکی:
تاریخ به روز رسانی: 1401/09/08
تعداد بازدید: 4171
Powered by DorsaPortal