۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
ساعت
طرح های پژوهشی
1-

تعیین نقطه انجماد شیر خام مناطق مختلف شهرستان گناباد و مقایسه آن با نقطه انجماد شیر خام استان خراسان رضوی،مرتضی محمدزاده مقدم،فریحه احمدزاده ثانی،اکبرحاجعلی،عبدالصالح نجار،خاتمه:اسفندماه 1388-کد طرح:328/1/پ

2- بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی های جداشده از بستنی های سنتی گناباد،دکتر نبی شریعتی فر،دکتر حسین مختاریان دلویی،دکتر مرتضی محمدزاده مقدم،دکتر محمد قهرمانی،خاتمه:آذر 1391

3- بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره آبی گل خیارک بر باکتریهای بیماریزای منتقله از راه غذا خاتمه:1393
 
4- تشخیص تقلبات زعفران با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم SVM 
 
5- ارزیابی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیم در خاک رس طبیعی مورد استفاده در فرآوری شیره انگور 
 
6- بررسی ویژگیهای حسی و اثر بخشی ضد میکروبی عصاره آبی درمنه دشتی بر باکتری سالمونلا انتریدیس موجود در سس مایونز
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/08/23
تعداد بازدید: 1160
Powered by DorsaPortal