۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
ساعت
کارکنان
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مرتضی محمدزاده مقدم
 • سمت: مدیر آزمایشگاه
 • تماس: 051-57223514-داخلی 309
 • پست الکترونیک: mohammadzade.m@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مرضیه مودب
 • سمت: کارشناس  بخش شیمی مواد غذایی و بخش پذیرش
 • تماس: 051-57223514-داخلی 307
 • پست الکترونیک: moadab.m@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: آقای مهندس عباس عباسی بیدختی
 • سمت: کارشناس بخش میکروب شناسی
 • تماس: 051-57223514-داخلی 306
 • پست الکترونیک: abbasi.a@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم نصیرپور
 • سمت: کارشناس بخش شیمی مواد غذایی
 • تماس: 051-57223514-داخلی 308
 • پست الکترونیک: nasirpoor.m@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم رمضانی
 • سمت: کارشناس بخش آنالیز دستگاهی
 • تماس: 051-57223514-داخلی 312
 • پست الکترونیک: ramezani.maryam@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم نصیرپور
 • سمت: کارشناس بخش تضمین کیفیت
 • تماس: 051-57223514-داخلی 308
 • پست الکترونیک: nasirpoor.m@gmu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی: 1401/09/05
تعداد بازدید: 1641
Powered by DorsaPortal