۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
ساعت
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse معاونت غذا و دارومعاونت غذا و دارو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت</span>حوزه معاونت
تاریخچه
ماموریت و چشم انداز
معرفی معاون غذا و دارو
مسئول دفتر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دارو</span>دارو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
ماموریت
کارکنان
اطلاعات تماس
داروخانه ها
ریکال فرآورده های دارویی
Collapse پایش مصرف کالاهای سلامتپایش مصرف کالاهای سلامت
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه</span>آزمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی آزمایشگاه</span>معرفی آزمایشگاه
درباره
کارکنان
فعالیت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های آزمایشگاه</span>بخش های آزمایشگاه
بخش پذیرش
بخش مدیریت
بخش میکروب شناسی
بخش شیمی
بخش آنالیز دستگاهی
بخش تضمین کیفیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین ، ضوابط  و دستورالعمل ها</span>قوانین ، ضوابط و دستورالعمل ها
قوانین و مقررات
ضوابط
دستور العمل ها وبخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ها</span>فرایند ها
فرایند ارسال نمونه و پاسخ دهی
فرایند بازرسی از آزمایشگاههای واحدهای تولیدی و همکار
فرایند انجام آزمون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاههای همکار</span>آزمایشگاههای همکار
آئین نامه تاسیس آزمایشگاههای همکار و مجاز
لیست آزمایشگاههای همکار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و اطلاع رسانی</span>آموزش و اطلاع رسانی
مطالب آموزشی
اطلاع رسانی
طرح های پژوهشی
مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طبیعی، سنتی و مکمل</span>طبیعی، سنتی و مکمل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی واحد</span>معرفی واحد
کارکنان
شرح وظایف
ضوابط و دستورالعمل ها
شیرخشک وغذاهای ویژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و اطلاع رسانی</span>آموزش و اطلاع رسانی
مطالب آموزشی
اطلاع رسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تجهیزات و ملزومات پزشکی</span>تجهیزات و ملزومات پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی واحد</span>معرفی واحد
کارکنان
شرح فعالیت
دستورالعمل، فرایند و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و اطلاع رسانی</span>آموزش و اطلاع رسانی
مطالب آموزشی
اطلاع رسانی
گزارش فراخوان - RecalPowered by DorsaPortal