۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
ساعت

انجام تصدیق روش شمارش انتروباکتریاسه

انجام تصدیق روش شمارش انتروباکتریاسه

تصدیق روش شمارش انتروباکتریاسه در بخش میکروب شناسی اداره آزمایشگاه موادغذایی انجام شد

رئیس اداره آزمایشگاه موادغذایی گفت: درراستای برنامه عملیاتی سازمان غذا و دارو و پیرو کارگاه های میکروبیولوژی برگزارشده در دی ماه 1398 درمحل اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو، به همت پرسنل بخش میکروب شناسی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، روش شمارش انتروباکتریاسه بر اساس استاندارد موجود تصدیق شد . دکترمحمدزاده مقدم افزود: هدف از اجرای این روش تصدیق روش شمارش انتروباکتریاسه و پیاده سازی آن در آزمایشگاه می باشد. درصورتی که روش آزمون استاندارد مورد ارزیابی مجدد و یا بازنگری مجدد مراجع ذیصلاح قرار گیرد، روش آزمون بازنگری شده، باید مجدد تصدیق شود. بدین منظور یک آزمایشگاه باید بصورت عملی اثبات کند به همان صورت که ابداع کننده روش، آن را به درستی انجام داده، آزمایشگاه نیز می تواند این روش را به درستی پیاده سازی کند. کاربرد آن برای صحت نتایجی است که مطابق استاندارد 2461، روش شمارش انتروباکتریاسه برای محصولاتی که برای انسان و خوراک دام تولید شده اند را با روش های آماری ارزیابی کند.

تاریخ:
1399/05/21
تعداد بازدید:
126
منبع:
Powered by DorsaPortal